Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

 cveti Grupę „Gėlytės“ lanko linksmi, draugiški, žaismingi 3-4 metų vaikučiai. Kiekvienas grupės ugdytinis – mandagus, geranoriškas, dėmesingas, draugiškas mažasis pilietis. Aktyvi, vaizduotę lavinanti veikla – viena iš svarbiausių ugdymo(si) proceso krypčių.  Grupė dirba savaitiniu režimu.