Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

 

Pelėdžiukųgrupę lanko 3-6 metų vaikučiai. Ugdymo(si) procesas vyksta lietuvių kalba. Ugdymo(si) proceso metu atsižvelgiama į vaikų individualumą, poreikius bei gebėjimus. Ugdomoji veikla orientuota į vaikų pažinimo ir atradimo džiaugsmą, gebėjimą bendrdarbiauti, socialinių įgūdžių lavinimą, smalsumą ir žingeidumą.