Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra luciki-1024x576.jpg

Spinduliukųgrupę lanko 4-6 metų vaikai. Šios grupės ugdytiniai – tikrieji keliauninkai – nuolat vyksta į edukacines išvykas ir ekskursijas, aktyviai dalyvauja įvairiausiuose konkursuose, projektuose ir renginiuose. Lankomės planetariume, teatruose, parodose, koncertuose. Mūsų aktyvus gyvenimas nelieka nepastebėtas, kadangi būname apdovanoti įvairiausiais prizais – siurprizais. Grupėje įkurtas mini muziejus, kurio dėka vaikai susipažįsta su savo ir kitų šalių kultūra, tradicijomis bei papročiais.