Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra 11-2.jpg

Vieversėliųgrupėje ugdymo(si) procesas vyksta specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams. Su ugdytiniais dirba profesionalūs, empatiški, išradingi, imlūs naujovėms pedagogai. Ugdomoji veikla orientuota į pozityvią vaikų socializaciją visuomenėje. Kiekvienas vaikas svarbus ir unikalus. Pedagogai kartu su švietimo pagalbos specialistais kryptingai dirba, kad ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) didžiuotųsi vaikų pasiekimais.