Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Įstaigoje dirba:

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos

Lietuvių kalbos mokytoja

Meninio ugdymo mokytoja

Neformaliojo ugdymo mokytojai

Švietimo pagalbos specialistai:

  • logopedai

  • psichologas

  • socialinis pedagogas

  • specialusis pedagogas