Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu buvo pakeistas mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas.

Gerbiami Tėveliai, prašome susipažinti su nauja mokesčio tvarka.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d6ccc6d01b8b11eaa4a5fa76770768ee/asr

 

 Nauja mokėjimo tvarka nuo 2022-01-03 vykdoma pagal pateiktus duomenys:

AR_2022-07-01  Mokėjimo tvarka

AB Luminor banko sąskaitą  LT884010042400559260

Gavėjas BĮ ,, Skaitlis “

Įmonės kodas 300035837

Mokant už maitinimo ir ugdymo paslaugas mokėjimo paskirtyje privaloma nurodyti vaiko vardą, pavardę, ugdymo įstaigos pavadinimą, bei mokėtojo kodą ( mokėtojo kodas nurodytas www.svietimas.vilnius.lt  sistemos lankomumo žiniaraštyje ( kodą sudaro devyni skaičiai);

 

Pridedame Jums dvi atmintines:

1. Atmintinė skirta skirta tėvams, kurie turi sąskaitas AB Swedbank banke ir gali šiame banke užsisakyti e.sąskaitą už Ugdymo įstaigoje suteiktas maitinimo ir ugdymo paslaugas. Rekomenduojame naudoti šią paslaugą , nes ji taupo įstaigos ir tėvų laiką ir savalaikį sąskaitos apmokėjimą. Atlikus e.sąskaitos užsakymą  banke, sąskaita e.bankininkystėje atsirastų nuo kito mėnesio.

2. Atmintinė skirta tėvams, kurie turi sąskaitas AB Swedbank, AB Seb banke, AB Luminor banke ir šiuose bankuose turi vykdyti ne vietinius mokėjimus, o mokėti per įmokos kogą  31550 ( kvite šis kodas nurodytas). Atmintinėje yra pateikta visa reikalinga informacija kaip tai atlikti.

Prašome informuoti tėvus, kad negalima vykdyti mokėjimų už darželio paslaugas už du, tris vaikus vienu mokėjimu. Mokėjimas privalo būti atliktas atskirai, pagal kiekvienam vaikui priskirtą mokėtojo kodą.

Tėvai taip pat gali apmokėti už darželį pateikus kvitą ( nes jame yra nurodytas BAR kodas) :  Maxima kasose, Spaudos kioskuose, Perlo terminaluose, R-kiosk ženklu pažymėtose parduotuvėse, per Perlo programėlę Perlas Goper UAB Vieną sąskaitą.

Įmokų už suteiktas paslaugas mokėjimai bankuose pagal įmokos kodą 31550 pavyzdžiai 2022 02 07

E sąskaitos už ugdymo paslaugas užsakymas banke AB Swedbank 2022 metams

 

 
Pakeisti teksto dydį