Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

1. Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas elektroniniu būdu Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027‑1/a).

2. Į įstaigą nepriimami sergantys ar (ir) turintys užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, viduriuoja, vemia  ir kt.) vaikai.

3. Po ligos tėvai grupėje turi užpildyti pažymą dėl vaiko ligos pateisinimo.

4. Įstaigoje (grupėse) negali būti medikamentų, neįtrauktų į įstaigos pirmosios pagalbos rinkinio aprašymą.

5. Į darželį vaikai turi būti vedami švarūs, švariais drabužėliais.

6. Grupėje vaikai turi turėti tinkamą avalynę su pakulne (basutės, bateliai).

7. Lopšelio vaikų grupėse, vaikų privalo turėti atsarginius apatinius drabužėlius.

8. Viršutiniai drabužėliai turi būti patogūs ir praktiški, skatinantys rengtis savarankiškai.

9. Būtina grupėje palikti tėvų darbo, namų ir mobiliojo telefono numerius, kad galėtume Jus informuoti vaikui susirgus ar įvykus traumai.

10. Vaiko dienos režimas atitinka vaiko fiziologinius poreikius, jo amžiaus ypatumus, sveikatos būklę.

11. Aktyvi fizinė veikla organizuojama kasdien, atsižvelgiant į vaikų amžių ir sveikatos būklę.

12.  Kasdien 2 kartus šviesiu paros metu vaikai išvedami į lauką.

Informacija parengta vadovaujantis:
1. Lietuvos Respublikos Sveikatos ir apsaugos ministro 2003-07-11 įsakymu „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ Nr. V-450.
2. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 2010 m. balandžio 22 d. Nr. V-313.

Pakeisti teksto dydį