Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) DĖL 2016 M. GIMUSIŲ
VAIKŲ, 2023-2024 M.M. PRADĖSIANČIŲ MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO
PROGRAMĄ, SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMO

Informacija_tėvams_2023