Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Dienos ritmas

Vaiko dienos ritmas ikimokykliniame  amžiuje gali turėti tiek teigiamą, tiek neigiamą poveikį vaiko raidai ir vystymuisi, todėl labai svarbu žinoti kaip tinkamai parengti vaiko poreikius ir prigimtį atitinkantį bei naudingą dienos ritmą.

Vykdomas ugdymas

Darželio-lopšelio ,,Daigelis" personalas stengiasi, kad kiekvienas vaikas atsiskleistų, parodytų ir išlaisvintų savo talentus, bei jaustųsi laimingas ir pasitikintis savimi! Jūsų vaikas mums svarbiausias!

Švietimo pagalba

Informacija ruošiama

Trumpai apie mus

Vilniaus lopšelis-darželis „Daigelis”– bendros paskirties ikimokyklinio ugdymo(si) įstaiga.

Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Įstaiga pradėjo funkcionuoti 1970-11-25.
Lopšelis-darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, steigėjo teisės aktais ir įstaigos nuostatais.
Vilniaus lopšelis-darželis „Daigelis” – bendrosios paskirties 11 grupių ikimokyklinio ugdymo mokykla, iš jų: nuo 2021 m. rugsėjo mėn. 2 grupės ankstyvojo amžiaus vaikams, 1 grupė nuo 2 iki 4 amžiaus vaikams, 6 grupės ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1 ikimokyklinė grupė specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams. 1 priešmokyklinė grupė specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams.
Tenkinant tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikius 4 grupės dirba savaitiniu režimu, 7 grupės tęsia darbą dieniniu režimu.
2 grupėse ugdytiniai ugdomi valstybine kalba, 9 grupėse – rusų kalba. 
Misija – bendruomenės narių pastangomis tobulinti vaikų visapusišką ugdymą(si), kolegialiai sprendžiant iškylusius iššūkius.
Vizija – šiuolaikinė multikultūrinė įstaiga, nuolat užtikrinanti vaikų ugdymo(si) kokybę ir pažangą, siekianti tapti besimokančia, kuriančia, besikeičiančia mokykla. 
Prioritetai:
Aplinkosauginė, sveikatos stiprinimo ir etnokultūros veiklos.
Visose amžiaus pakopose ugdyti pilietinius, tautinius jausmus, siekiant doros, atsakingumo, pagarbos savo kraštui, žmogui ir aplinkai
Plėtoti vaikų smalsumo ir pažintinių interesų skatinimą, susivokimą ir refleksiją, apsisprendimą ir orumą, laisvę ir atsakomybę.
Įgyvendinamas įtraukusis ugdymas, tekiama nuolatinė ir nenutrūkstama švietimo pagalba.
Ugdymo veiklos procesas įstaigoje organizuojamas vadovaujanis lopšelio-darželio “Daigelis” ikimokyklinio ugdymo programa  ,,Daigelio svajonės“, Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ir įstaigos  metinį veiklos planą. Vykdomas nuolatinis vaikų pasiekimų vertinimas pagal “Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą” ir “Kompetencijų raidos aprašą” į  ugdomąjį procesą integruojama sveikatos stiprinimo programa “Būkime sveiki” bei  socialinė-emocinė ugdymo programa “Kimochis”.

Tikslas – kurti ir palaikyti funkcionalią, dinamišką ugdymo(si) aplinkąstimuliuojančią ugdymą, skatinančią mąstymą, kūrybiškumą, garantuojančią ugdytiniams saugius,turiningus, džiugius ir kūrybiškus ikimokyklinius metus.

0 +
Ugdytinių
0
Mokytojai
0
Grupių
0
Būreliai

Įstaigos privalumai

Patyręs kolektyvas

Mūsų teikiama priežiūra ir ugdymas yra vykdomas viso kolektyvo bendrai, o tai mums leidžia teikti šias paslaugas aukštame lygyje.

Dėmesys kūrybai

Meninė raiška: muzika, šokis, vaidyba, vizualinė raiška, estetinis suvokimas

Sveikas

Kasdieniai gyvenimo įgūdžiai, Fizinis aktyvumas

Smalsus

Iniciatyvumas ir atkaklumas, problemų sprendimas, tyrinėjimas, kūrybiškumas, mokėjimas mokytis

Aktyvus ir judrus

Mes stengiamės palaikyti vaikų fizinį aktyvumą pasiūlydami įvairius sporto žaidimus

Grynas oras

Esant galimybei, visada stengiamės daugiau laiko praleisti gryname ore!

Naujienos

Susisiekite su mumis

Turite klausimų? Klauskite…

 

Trūksta informacijos? Nerandate ko ieškote? Norėtumėte, kad mes su Jumis susisiektume? Rašykite mums užpildydami užklauso formą apačioje arba kontaktuose.

    Kviečiame pas mus!

    Informacija apie priėmimą į įstaigą