Menu Close

Vieversėliai

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra 11-2.jpg

Vieversėliai“ – grupė, skirta specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams.

Su ugdytiniais dirba profesionalūs, empatiški, išradingi, imlūs naujovėms pedagogai. Ugdomoji veikla orientuota į pozityvią vaikų socializaciją visuomenėje. Kiekvienas vaikas svarbus ir unikalus. Pedagogai kartu su švietimo pagalbos specialistais kryptingai dirba, kad ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) didžiuotųsi vaikų pasiekimais. Ugdymas grupėje vykdomas rusų kalba. Grupės darbo laikas 7.00-17.30 val.

 

Skip to content