Menu Close

Nuorodos

Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija

Švietimą reglamentuojantys teisės aktai ir kita svarbi informacija
www.smm.lt


Vilniaus miesto savivaldybė

Miesto aktualijos, informacija apie ikimokyklines įstaigas
www.vilnius.lt


Ikimokyklinis.lt

Aktuali ainformacija apie ikimokyklinį ugdymą
www.ikimokyklinis.lt


Vilniaus miesto švietimo aktualijos

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo padalinio skelbiamos švietimo aktualijos
http://www.vilnius.lt/index.php?3296290137


Vilniaus psichologinė-pedagoginė tarnyba

Vaiko raidos centras

www.raida.lt


Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Mokymai ir seminarai tėvams bei pedagogams

www.lvjc.lt


Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija ,,Sveikatos želmenėliai“

http://www.szelmeneliai.lt

 

Skip to content