Menu Close

Įstaigos darbuotojai

ADMINISTRACIJA:

 • Direktorius
 • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
 • Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

 

MOKYTOJAI IR ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTAI:

 • Mokytojai, dirbantys pagal priešmokyklinio ugdymo programą
 • Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo programą
 • Meninio ugdymo mokytojas
 • Neformaliojo ugdymo mokytojai
 • Lietuvių kalbos mokytojas
 • Logopedai
 • Psichologas
 • Socialinis pedagogas
 • Specialusis pedagogas

 

KITI DARBUOTOJAI:

  • Sekretorius
  • Maitinimo organizavimo specialistė
  • IT specialistas
  • Mokytojų padėjėjai
  • Mokytojų padėjėjai (specialiųjų poreikių turintiems vaikams)
  • Sandėlininkas
  • Virėjai
  • Valytojai
  • Pastatų prižiūrėtojai
  • Kiemsargis
  • Skalbėja
  • Sargai

Skip to content