Menu Close

Nuotolinis ugdymas

Nuotolinis ugdymas ir darbas

Norime informuoti, kad esant šalyje paskelbtai ekstremaliai situacijai,  darželis savo veiklą ir toliau vykdo. Ikimokyklinio ugdymo pedagogai, darželio specialistai, dirba nuotoliniu būdu.

Esame įsipareigoję mūsų ugdytiniams ir jų Tėveliams tęsti ugdymo procesą bet kokiomis sąlygomis. Todėl linkėdami sveikatos visiems bendruomenės nariams kviečiame naudotis parengtomis užduotimis mūsų vaikams.


Kokie iššūkiai mūsų laukia ir ką turėtume žinoti:

  • Visa informacija apie planuojamas savaitės temas pagal amžiaus grupes bus teikiama darželio tinklalapyje Lopšelis-darželis „Daigelis“- NUOTOLINIS UGDYMAS
  • Mokytojos visą informaciją tėvams apie ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu teikia uždarose kiekvienos grupės sukurtose Facebook paskyrose. Tokiose grupėse narių arba administratorių teisėmis dalyvauja tos pačios grupės pedagogai, ugdytinių tėvai (globėja/rūpintojai), direktorius, pavaduotojos ugdymui. Pedagogai kiekvieną savaitę tėvams pateikia tokią informaciją: siunčia savaitės temą, rekomendacijas, ką galima nuveikti su vaiku namuose, įvairias užduotis, filmuotą medžiagą, garso/video įrašus, aktualias nuorodas temos įtvirtinimui, darbelių bei veiklų idėjas, teorinę ir kitą ugdymui(si) reikalingą medžiagą ar informaciją. Individualias konsultacijas tėvams pedagogai teikia el. paštu, telefonu; Tėvai pagal galimybę grupių Facebook paskyrose parašo komentarą, įgyvendintų savaitės veiklų refleksiją;
  • Mūsų įstaigoje dirbantys švietimo pagalbos specialistai teikia individualias konsultacijas tėvams el. paštu, telefonu.
  • Naujausia informacija apie lopšelio-darželio veiklą bus skelbiama darželio internetinėje svetainėje.

Kviečiame visus susipažinti su nuotolinio ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašu

Skip to content