Menu Close

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5368B592234C?faces-redirect=true

  • Duomenų apsaugos pareigūno vardas, pavardė – Arvydas Petrulis;
  • Duomenų apsaugos pareigūno pareigos- MB „Saugi darbovietė“ vadovas;
  • Duomenų apsaugos pareigūno adresas – Tarandės g. 34-401;
  • Duomenų apsaugos pareigūno tel. nr. – +37066267686;
  • Duomenų apsaugos pareigūno el. paštas – pareigunas@saugidarboviete.lt
Skip to content