Menu Close

Vaikų priėmimo tvarka

Vaikų priėmimo tvarka

Vaikų priėmimo tvarka vykdoma vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021-12-15 sprendimo Nr. 1-1269 „Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Įsigalioja nuo 2022-01-01 d.):

Priėmimo tvarkos aprašas_2021

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9f40e2e1629d11ecb2fe9975f8a9e52e?jfwid=hxewtplhw

Prašymai į Vilniaus miesto savivaldybės darželius ir priešmokyklinio ugdymo grupes, centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje registruojami  https://svietimas.vilnius.lt/.

Grupių formavimas vyks (pagal naują tvarką paankstinimas) nuo kovo 18 iki 31 d. , todėl norint lankyti darželį, reikia užsiregistruoti vaiką iki grupių formavimo pradžios.

Tėveliai negalės redaguoti ir pateikti prašymų grupių formavimo metu nuo kovo 18 iki 31 d.
Sutarčių pasirašymo terminas visus metus – 10 kalendorių dienų.

Patekus vaikučiui į darželį ir pasirašius ugdymo sutartį – tėveliai iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. turi pateikti įstaigai, į kurią priimtas vaikas šiuos dokumentus: vaiko gimimo liudijimo kopiją (ar) vaiko gimimo įrašą liudijantį išrašą, elektroninės statistinės apskaitos formos (Nr. E027-1) mokinio sveikatos pažymėjimą.

Skip to content