Menu Close

Įtraukusis ugdymas

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Daigelis” – vienas iš nedaugelių sostinės darželių, kuriame ne vieną dešimtmetį veikia specialiojo ugdymo grupės. Darželyje ,,Daigelis” nuo pirmųjų atidarymo metų veikė logopedinės grupės. Mūsų pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų patirtis yra ilgametė. Mokytojai nuolat tobulina savo kompetencijas, dalinasi su kolegomis turima pedagogine patirtimi. Mūsų pedagogai organizuoja mokymus kitoms ugdymo(si) įstaigoms miesto ir šalies mastu. Nepaisant ilgametės darbo su specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikais patirties, darželio bendruomenė nestovi vietoje: tobulina savo kvalaifikaciją, nuolat ieško naujų ir efektyvių ugdymo(si) metodų, atnaujimą priemonių sąrašą bei ugdymo(si) erdves.

Šiuo metu darželyje veikia dvi specialiojo ugdymo grupės. Dvi grupės veikia tam, kad kiekvienoje iš jų būtų nedidelis ugdytinių skaičius: iki 7-8 vaikų. Su kiekvienu ugdytiniu individualiai dirba ne tik pedagogai, bet ir švietimo pagalbos specialistai. Du kartus per metus pateikiami individualūs pagalbos vaikui planai, kuriuose aprašoma, kokių rezultatų pasiekė ugdytinis. Kiekvienoje specialiųjų ugdymo(si) grupėje yra atskiros erdvės įvairioms vaikų veikloms: rūbinė, miegamasis/poilsio kambarys, ugdymo(si) erdvė. Mokomoji/ dalomoji medžiaga, žaidimai, poilsio/sensorinių žaidimų kampeliai pritaikyti individualiai pagal vaikų poreikius.

Nuo 2023 m.m. darželyje atidarytas naujai įrengtas sensorinis kambarys.  Ši erdvė  pritaikyta įvairių poreikių vaikams. Sensorinis kambarys pasižymi ramia ir saugia atmosfera, kurioje vaikas per žaidimą mokosi pažinti save ir jį supantį pasaulį. Šiame kambaryje veikia spalvų, kvapų, garsų, prisilietimo erdvės. Pasitelkiant šias ir kitas  terapijos priemones pasiekiamas pozityvus vaiko raidos rezultatas.

Skip to content