Menu Close

Mokestis už darželį

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gruodžio 19 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1711 “Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo” pakeitimo” (toliau – Aprašas), kuriuo siekiant mažinti įstaigų ir tėvų administracinę naštą pakeistos Aprašo nuostatos dėl darželio nelankymą pateisinančių dokumentų pateikimo. Panaikintas dokumentų rinkimas iš trečiųjų asmenų norint pateisinti vaikų darželio nelankymą. Tėvams palikta prievolė apie neatvykimą informuoti įstaigą pirmą darželio nelankymo dieną ir per 3 dienas po atvykimo pateikti prašymą dėl mokesčio nemokėjimo.

Pakeistas Aprašo 11 punktas:

11. Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:
11.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto savivaldybės socialinės pašalpos skyrimo faktą vaikui Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS);
 11.2. įstaiga uždaroma remontui, avariniams darbams, kilus epidemijai ir dėl kitų force majeure atvejų;
 11.3. tėvai (globėjai) informuoja įstaigą pirmą nelankymo dieną ir per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos pateikia prašymą įstaigos nustatyta tvarka, kai vaikas nelanko įstaigos dėl:
11.3.1. tėvams (globėjams), auginantiems neįgalų vaiką iki 18 arba vaikus iki 12 metų, suteikiamų Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 straipsnio 3 dalyje numatytų papildomų poilsio dienų;
11.3.2. ligos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, tėvai apie tai turi informuoti įstaigą papildomai;
11.3.3. tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų;
11.3.4. prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje;
 11.3.5. tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, darbo nuotoliniu būdu arba vykdomos individualios veiklos;
 11.3.6. mokinių atostogų (jeigu vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje);
11.3.7. vasaros meto (birželio–rugpjūčio mėnesiais);
11.3.8. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.);
11.3.9. priešmokyklinių grupių vaikų atostogų (jei tokios atostogos nustatytos atitinkamose grupėse);
11.3.10. kitų priežasčių.“

Atsižvelgiant į Aprašo nuostatas, prašome patikslinti Jūsų įstaigose nustatytas tvarkas dėl mokesčio už darželį taikymo bei informuoti apie pasikeitimus įstaigos bendruomenę.

Pridedame Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-1436 “Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo”.

Kilus klausimų, maloniai prašome kreiptis į Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyr. specialistę Rimą Bareikienę, tel. 8 5 211 2374 arba el. paštu rima.bareikiene@vilnius.lt<mailto:rima.bareikiene@vilnius.lt>.

Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą 2022-12-19 – Nr 1-1711 sprendimas.docx

 

___________________________________________________________________________________________

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu buvo pakeistas mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas.

Gerbiami Tėveliai, prašome susipažinti su nauja mokesčio tvarka.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d6ccc6d01b8b11eaa4a5fa76770768ee/asr

 Nauja mokėjimo tvarka nuo 2022-01-03 vykdoma pagal pateiktus duomenys:

AR_2022-07-01  Mokėjimo tvarka

AB Luminor banko sąskaitą  LT884010042400559260

Gavėjas BĮ ,, Skaitlis “

Įmonės kodas 300035837

Mokant už maitinimo ir ugdymo paslaugas mokėjimo paskirtyje privaloma nurodyti vaiko vardą, pavardę, ugdymo įstaigos pavadinimą, bei mokėtojo kodą ( mokėtojo kodas nurodytas www.svietimas.vilnius.lt  sistemos lankomumo žiniaraštyje ( kodą sudaro devyni skaičiai);

Pridedame Jums dvi atmintines:

1. Atmintinė skirta skirta tėvams, kurie turi sąskaitas AB Swedbank banke ir gali šiame banke užsisakyti e.sąskaitą už Ugdymo įstaigoje suteiktas maitinimo ir ugdymo paslaugas. Rekomenduojame naudoti šią paslaugą , nes ji taupo įstaigos ir tėvų laiką ir savalaikį sąskaitos apmokėjimą. Atlikus e.sąskaitos užsakymą  banke, sąskaita e.bankininkystėje atsirastų nuo kito mėnesio.

2. Atmintinė skirta tėvams, kurie turi sąskaitas AB Swedbank, AB Seb banke, AB Luminor banke ir šiuose bankuose turi vykdyti ne vietinius mokėjimus, o mokėti per įmokos kogą  31550 ( kvite šis kodas nurodytas). Atmintinėje yra pateikta visa reikalinga informacija kaip tai atlikti.

Prašome informuoti tėvus, kad negalima vykdyti mokėjimų už darželio paslaugas už du, tris vaikus vienu mokėjimu. Mokėjimas privalo būti atliktas atskirai, pagal kiekvienam vaikui priskirtą mokėtojo kodą.

Tėvai taip pat gali apmokėti už darželį pateikus kvitą ( nes jame yra nurodytas BAR kodas) :  Maxima kasose, Spaudos kioskuose, Perlo terminaluose, R-kiosk ženklu pažymėtose parduotuvėse, per Perlo programėlę Perlas Goper UAB Vieną sąskaitą.

Įmokų už suteiktas paslaugas mokėjimai bankuose pagal įmokos kodą 31550 pavyzdžiai 2022 02 07

E sąskaitos už ugdymo paslaugas užsakymas banke AB Swedbank 2022 metams

Skip to content