Menu Close

Pelėdžiukai

 

„Pelėdžiukųgrupę lanko 3-6 metų vaikučiai. Ugdymo(si) procesas vykdomas lietuvių kalba. Ugdymo(si) proceso metu atsižvelgiama į vaikų individualumą, poreikius bei gebėjimus. Ugdomoji veikla orientuota į vaikų pažinimo ir atradimo džiaugsmą, gebėjimą bendardarbiauti, socialinių įgūdžių lavinimą, smalsumą ir žingeidumą. Grupės darbo laikas 7.00-17.30 val. 

Skip to content