Menu Close

Saulutė

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra image-1.png

„Saulučių“ grupėje ugdymo(si) procesas vyksta specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikams. Su ugdytiniais dirba profesionalūs, draugiški, kūrybingi, imlūs naujovėms pedagogai. Ugdomoji veikla orientuota į pozityvią vaikų socializaciją visuomenėje. Kiekvienas ugdytinis svarbus ir unikalus. Pedagogai kartu su švietimo pagalbos specialistais  nenutrūkstamai  ir kryptingai dirba su vaikais. Ugdytiniai noriai dalinasi savo pasiekimais ir įgūdžiais su darželio bendruomenės nariais. Ugdymas grupėje vykdomas rusų kalba. Grupės darbo  laikas 7.00-17.30 val.

Skip to content